آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی

آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی: طبق گفته ی نمایندگان مجلس طرح جدید بیمه کارگران ساختمانی هفته ی آینده به صحن علی می رود امیدواریم اتفاق خوبی رخ دهد.

خبر خوش؛ تصویب طرح جدیدی برای کارگران ساختمانی

خبر خوش؛ تصویب طرح جدیدی برای کارگران ساختمانی

مرتضوی وزیر کار و تعاون گفت: مصوبه مجلس مجددا به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شد؛ با همکاری وزارت کار، طرح جدیدی برای کارگران ساختمانی تصویب شده که به زودی به صحن علنی مجلس برای تصویب ارجاع می‌شود.