اعتراض بیش از ۱۰۰ هزار کارگر به افزایش سن و سابقه بازنشستگی

اعتراض بیش از ۱۰۰ هزار کارگر به افزایش سن و سابقه بازنشستگی

طومارهای جمع آوری شده در استان تهران توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان در تاریخ ۱۲ آذر طی نامه۱۸۳ / ۴۰۲ تحویل شورای محترم نگهبان شد و نامه‌های‌ اعتراضی استان‌های دیگر نیز تحویل دفاتر استانی شورای نگهبان شد و حالا در انتظار پاسخ این مرجع قانونی هستیم.