تعدیلِ نیروها در شرکت دیوار/ کارفرما: ناچار از تغییریم

تعدیلِ نیروها در شرکت دیوار/ کارفرما: ناچار از تغییریم

جمعی از نیروهای شرکت دیوار از تعدیل بخشی از نیروهای این شرکت از اسفند سال گذشته تاکنون خبر دادند. کارفرمای این شرکت در پاسخ می‌گوید: خداحافظی با تعداد محدودی از نیروهای انسانی به واسطه این تغییرات نیز لزوما به معنای ضعف عملکردی آن‌ها، یا ناتوانی‌شان در انجام امور محوله نبوده است.