ایلنا: کارگران به‌ خاطر گرانی اجاره‌ خانه به خوابگاه‌ های دانشجویی پناه برده‌اند

ایلنا: کارگران به‌ خاطر گرانی اجاره‌ خانه به خوابگاه‌ های دانشجویی پناه برده‌اند

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با انتقاد از مدیریت وزارت کار به عنوان متولی اصلی این حوزه گفت: تقریبا هیچ نظارتی روی این مسئله که کارگر کارگاه و کارخانه در تهران و شهرستان‌ها باید مزد به اندازه قانون کار یا بالاتر دریافت کنند، نمی‌شود! تنها در برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های شناخته شده بزرگ این مسئله در خارج استان تهران و مرکز کشور رعایت می‌شود.