خسارت کارگر به کارفرما چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

خسارت کارگر به کارفرما چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر کارگر در زمان مقرر کار را به کارفرما تحویل ندهد کارفرما می‌تواند از او دریافت خسارت کند. بدیهی است که پیش از پیش آمدن چنین موقعیتی باید در نظر داشته باشید که شرایط قبول کردن کار عادلانه باشد و کارگر این مسئله را پذیرفته باشد.