زنان خانه‌دار بخوانند

زنان خانه‌دار بخوانند

متقاضی بیمه زنان خانه‌دار در صورتی که پدر خانواده فاقد پوشش بیمه‌ای باشد، می‌تواند با پرداخت حق سرانه درمان، فرزندان خود را بیمه درمانی کند. در بیمه زنان خانه‌دار، فرانشیز بیمه برای خدمات درمانی بستری 10 درصد و برای خدمات پزشکی سرپایی 30 درصد است.