۱۰ هزار کارگر به خارج از کشور اعزام می‌شوند

۱۰ هزار کارگر به خارج از کشور اعزام می‌شوند

مدیرکل دفتر نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: هدف گذاری اعزام نیروی کار به خارج از کشور در سال جاری، اعزام تعداد ۱۰ هزار نفر از طریق دفاتر کاریابی خارجی مجاز به کشورهای نیروپذیر می باشد.