بیمه کارگران حمل بار اجباری است
سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی:

بیمه کارگران حمل بار اجباری است

محمد محمدی سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از اجباری بودن بیمه همه کارگران شاغل در حوزه حمل بار خبر داد.