شرایط پرداخت حق اولاد و حق تاهل به کارگران

شرایط پرداخت حق اولاد و حق تاهل به کارگران

همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. به این ترتیب، حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل (زن و مرد) اعطا خواهد شد.

حذف محدودیت کمک‌ هزینه اولاد برای بازنشستگان و مستمری‌ بگیران تأمین اجتماعی

حذف محدودیت کمک‌ هزینه اولاد برای بازنشستگان و مستمری‌ بگیران تأمین اجتماعی

کمک‌ هزینه اولاد به همه فرزندان دختر تحت تکفل تا زمان ازدواج یا اشتغال و فرزندان پسر تا ۱۹ سال تمام و پس از آن چنانچه صرفاً به تحصیل در مراکز دانشگاهی اشتغال داشته باشند یا طبق نظریه کمسیون پزشکی از کارافتاده کلی باشند، تعلق می‌گیرد.

تمام نکات مربوط به حق اولاد

تمام نکات مربوط به حق اولاد

به گزارش کارگر ۲۴؛ کارگر یا کارمند برای دریافت این مبلغ باید ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشد. اگر زن و مردی هردو در یک مجموعه مشغول به کار باشند، هرکدام به تنهایی مشمول دریافت این مبلغ خواهند بود و کارفرما نمی‌تواند به بهانه پرداخت به یکی از آن‌ها، از پرداخت به دیگری اجتناب کند.