مخالفت دولت رئیسی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

مخالفت دولت رئیسی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه در مقابل‌اش لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.

افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده

افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که نسخه اصلاح شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود گفت در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف می‌شود.