امام جمعه اصفهان: نباید یک خانم و آقا در یک مغازه با هم کار کنند!

امام جمعه اصفهان: نباید یک خانم و آقا در یک مغازه با هم کار کنند!

امام جمعه اصفهان گفت: کسبه‌ای که یک دختر و یا یک خانم را کنار خودشان گذاشتند و کار می‌کنند به هیچ‌وجه نباید مجوز این کار را داشته باشند حتی اگر بگویند خواهرم هست. گشت ارشاد حتما بدون هیچ واهمه‌ای از خارج و یا از گفته‌های دیگران، باید کارش را شروع بکنند.