دوشنبه، برگزاری جلسه شورای عالی کار

دوشنبه، برگزاری جلسه شورای عالی کار

 مزد منطقه‌ی موردِ مخالفتِ شدید فعالان کارگری است. آن‌ها معتقدند در شرایطی که دو مولفه‌ی نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین حداقل مزدِ کارگران نقشی ندارد، اجرای مزد منطقه‌ای فقط اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.