محاسبه حقوق تیر ماه ۱۴۰۲ (فیلم)

محاسبه حقوق تیر ماه ۱۴۰۲ (فیلم)

محاسبه حقوق تیر ماه 1402 را در این ویدئو ببینید. طبق رای دیوان و نامه تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی هفت هفتم حق بیمه سهم کارگر معاف از مالیات است.