نام‌نویسی افراد تحت تکفل بیمه‌ شدگان «غیرحضوری» شد

نام‌نویسی افراد تحت تکفل بیمه‌ شدگان «غیرحضوری» شد

درخواست نامنویسی غیرحضوری افراد تبعی، یکی از امکانات سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی است که بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران بازنشسته و ازکارافتاده کلی تحت پوشش خدمات این سازمان می‌توانند با استفاده از آن، بدون مراجعه به شعب یا کارگزاری‌های رسمی سازمان، نسبت به ارائه درخواست به‌منظور نامنویسی افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.

کسانی که سوابق بیمه‌ ای جامانده یا بریده شده دارند، بخوانند

کسانی که سوابق بیمه‌ ای جامانده یا بریده شده دارند، بخوانند

براساس دستورالعمل فرمت ادعای اشتغال، چنانچه بیمه شده در حق بیمه خود کسری داشته باشد می‌تواند ادعا کند در مورد سوابقی که بریده شده است مستنداتی را فراهم کند تا در کمیته ۶ نفره ای که براساس این دستورالعمل پیش بینی شده تا درباره مشکل کارگران بیمه شده ای که حق بیمه آنها پرداخت نشده تصمیم‌گیری شود.

بیمه شدگان تامین اجتماعی بخوانند

بیمه شدگان تامین اجتماعی بخوانند

افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می توانند با مراجعه به سامانه غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir درخواست هایشان را ثبت نمایند و خدمات و تسهیلات را بدون رفت و آمدهای غیرضروری به شعب دریافت کنند.

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر چه اساسی صورت می گیرد؟

غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان بر چه اساسی صورت می گیرد؟

بر اساس ضوابط و قوانین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند و موقتا" توانایی انجام کار را ندارند در مدت ایام بیماری، از سوی این سازمان غرامت دستمزد دریافت خواهند کرد.