ساعت کار ادارات از ۱۵شهریور به حالت عادی برمی‌گردد

ساعت کار ادارات از ۱۵شهریور به حالت عادی برمی‌گردد

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، 7796مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است که شامل نیروگاه‌های جدیدالاحداث و ارتقا و افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های موجود است.

قطع برق باعث بیکاری کارگران یک کارخانه شد

قطع برق باعث بیکاری کارگران یک کارخانه شد

به‌دنبال کاهش سهمیه برق کارخانه مازندران و فشار اداره برق منطقه‌ای استان مازندران، خط تولید کاغذ تحریر در این کارخانه که در وضعیت فعلی اصلی‌ترین خط تولید تحریر محسوب می‌شود، خاموش شد.