وزیر کار : از بحران عبور کردیم

وزیر کار : از بحران عبور کردیم

وزیر کار گفت: اکنون دولت از بحران عبور کرده و تمام مشکلات را پشت سر گذاشته است و ناترازی‌های بودجه سال ۱۴۰۰ به جایی رسید که تا پایان سال جبران شد.