زنان شاغل در زباله‌ دان اهواز (عکس)

زنان شاغل در زباله‌ دان اهواز (عکس)

مدفن پسماند اهواز در نزدیکی روستای "صفیره" در بخش غیزانیه این شهرستان است که از سال ۱۳۹۱ و با تعطیل شدن مدفن قدیمی پسماند در منطقه "برومی" راه اندازی شده است.