اعتبار یارانه ۲۵ میلیون نفر از امروز افزایش یافت

اعتبار یارانه ۲۵ میلیون نفر از امروز افزایش یافت

اعتبار یارانه در طرح کالابرگ الکترونیک برای دهک های اول تا سوم که جمعیت ۲۵ میلیون نفری را شامل می شوند از امروز ۲۰ درصد افزایش یافت. به گزارش ایرنا؛ افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه برای خانوارهایی که در دهک اول تا سوم قرار دارند و مبلغ یارانه دریافتی آنها به‌ازای هر نفر ۴۰۰ هزار