امـسال سـال طلایی نـیشکر است
معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی:

امـسال سـال طلایی نـیشکر است

معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: امسال سال طلایی برداشت نیشکر و تولید شکر است. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود 6 میلیون و 300 هزار تن نیشکر برداشت شود که بیش از 650 هزار تن شکر از این میزان تولید خواهد شد.