مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

مخالفت با تخصیص اعتبار مازاد برای ترمیم حقوق

درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر ترمیم حقوق در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.