حق‌ الزحمه و اضافه‌ کار هم مشمول کسر حق بیمه می‌شود

حق‌ الزحمه و اضافه‌ کار هم مشمول کسر حق بیمه می‌شود

اگرچه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل‌ دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در چارچوب و مقررات عام و براساس دستمزد واقعی، حق بیمه‌ بیمه‌شدگان خود را پرداخت کنند.

تاثیر اضافه کار در بازنشستگی

تاثیر اضافه کار در بازنشستگی

چنانچه بر اساس مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی از بابت اضافه کاری دریافتی حق بیمه کسر و به تامین اجتماعی واریز شده باشد، در میزان مستمری بازنشستگی متاثر خواهد بود.

روش اثبات اضافه کاری کارگران

روش اثبات اضافه کاری کارگران

به گزارش کارگر ۲۴؛ سمیه عبدالوند کارشناس روابط کار می گوید: اثبات اضافه کاری سخت است و به همین خاطر کارفرما می تواند آن را پرداخت نکند پس حتما یا لیست کارکرد ماهانه را با مهر از شرکت از کارفرما بگیرید یا قبل از اضافه کاری مجوز کتبی دریافت کنید.