لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است
وزیر کار:

لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی است

وزیر کار در خصوص لایحه اصلاح قانون کار خاطرنشان کرد: پیش نویس این لایحه اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.