۳ نکته مهم در مورد سفته استخدام (فیلم)

۳ نکته مهم در مورد سفته استخدام (فیلم)

طبق اعلام وزارت کار دریافت سفته استخدام از کارگر ممنوع است اما گزارشاتی که اخیرا از سوی برخی کارگران داده شده نشان از این است که هنوز عده ای از کارفرمایان از کارگران خود سفته دریافت می کنند، به همین خاطر اگر کارگرانی سفته دادند بهتر است به این نکات مهم توجه کنند.