اگر بین زمان اخراج و اعلام بیکار شدن به بیمه فاصله باشد تکلیف کارگر چیست؟

اگر بین زمان اخراج و اعلام بیکار شدن به بیمه فاصله باشد تکلیف کارگر چیست؟

افرادی که به دلیل تغییرات به وجود آمده در ساختار اقتصادی و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی به صورت موقف بیکار شده‌اند، بیکار به حساب نخواهند آمد. به‌عبارتی ‌دیگر، مشمول این قانون نخواهند شد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور ناگهانی حدود ٣ هزار نفر از پرسنل خود را از کار بیکار کرد

فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طور ناگهانی حدود ٣ هزار نفر از پرسنل خود را از کار بیکار کرد

آرمین خوشوقتی گفت: کارگران بیکار شده‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه باید بتوانند در کمترین زمان ممکن از مستمری بیکاری بهره‌مند شوند و این حق هیچ ربطی به پرداخت به موقعِ حق بیمه توسط کارفرما ندارد.

جلوگیری از اخراج ۵ هزار کارگر در خوزستان
رییس کل دادگستری خوزستان:

جلوگیری از اخراج ۵ هزار کارگر در خوزستان

رییس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تشکیل کمیته اقتصادی در دادگستری خوزستان برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در استان اظهار کرد: هفت واحد تولیدی راکد خوزستان در سال گذشته با اقداماتی که از سوی دستگاه قضا انجام شد به چرخه تولید برگشتند.