بیمه شدگان اختیاری بخوانند/ مهلت پرداخت حق بیمه تا چند ماه است؟

بیمه شدگان اختیاری بخوانند/ مهلت پرداخت حق بیمه تا چند ماه است؟

طبق اعلام کارشناسان سازمان تامین اجتماعی، کارگری که حق بیمه آن به صورت اختیاری است، در صورتی که سه تا چهار ماه از مهلت پرداخت بیمه آن گذشته باشد، برای اینکه قرارداد آن با سازمان تامین اجتماعی قطع نشود یک بار می تواند بیمه آن ماه هایی که پرداخت نشده را یکجا پرداخت کند.

ادامه بیمه به‌ صورت اختیاری در ایام مرخصی بدون حقوق

ادامه بیمه به‌ صورت اختیاری در ایام مرخصی بدون حقوق

افراد شاغل در مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی در ایام مرخصی بدون حقوق از حالت اشتغال خارج می‌شوند و تابع هیچ یک از نظام‌های بیمه‌ ای نیستد؛ در صورت تمایل و احراز شرایط مقرر می‌توانند نسبت به ادامه بیمه خود به طریق ادامه بیمه به طور اختیاری یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با رعایت سایر شرایط مقرر، اقدام کنند.