تاریخ انتشار : یکشنبه 11 تیر 1402 - 13:35

از کارم اخراج شدم، برای شکایت از کارفرما مهلت دارم؟

مهلت قانونی شکایت کارگران در اداره کار برای دریافت حقوق معوقه و سنوات و عیدی چند روز هست؟