تاریخ انتشار : شنبه 10 تیر 1402 - 21:35

آموزش نحوه ثبت درخواست غیرحضوری کمیسیون های پزشکی

کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی با حضور پزشکان متخصص و مجرب در هر رشته تشکیل می‌شود. بعد از بررسی کامل پرونده پزشکی بیمه شده و مشاهده وضعیت او رای پزشکان صادر می‌شود.